SBTA ger dig ett aktivt nätverk

SBTA samlar köpare och leverantörer inom mötes- och resebranschen för dialog och kunskapsutbyte. SBTA skapar mervärde för medlemmarna genom bland annat utbildningar och medlemsaktiviteter – såväl regionalt som nationellt och internationellt. Som medlem i SBTA ges Du möjligheten att påverka och vara en del av branschens framtid!


2020-10-27 11:28

NBTS 2021

Vi har återstartat planeringen av NBTS 2021 den 23-24 mars.  Programmet och upplägget anpassas till den rådande situationen, så de som inte har möjlighet att resa till Stockholm kommer att ha möjlighet att delta virtuellt. Vi jobbar med en spännande App, med duktiga tekniker och bygger hela eventet som ett så kallat ”hybrid event”. Du kommer att få allt och lite till som virtuell deltagare; även nätverkandet vilket kommer ske på den virtuella plattformen parallellt med det fysiska.

2020-09-30 09:49

Privacy Shield/Schrems II domen från EU

EU domstolen fattade i somras beslut som ogiltigförklarade beslutet vilket ligger till grund för Privacy Shield-avtalet. Avtalet som har fungerat som en skyddsmekanism för personuppgifter när de överförs från EU till USA. Det här har rest en massa frågeställningar, som nu diskuteras både nationellt och inom EU. SBTA arbetar tillsammans med övriga europeiska affärsreseföreningar för att få klarhet i hur det ska tolkas, hur vi ska arbeta framöver och vad som sker härnäst. Ett webinar om ämnet planeras och inbjudan kommer skickas ut.

2020-09-07 08:55

Information om EU, covid-19 och affärsresor

SBTA arbetar med övriga ”Business Travel Associations” i Europa med att informera och påverka beslutsfattare om viktiga frågor rörande tjänsteresor. Medlemmar i SBTA kan logga in på medlemssidorna och se löpande uppdateringar kring frågor som ”slots waivers” för flygbolag, EUs försök till koordinering av information och regelverk kring covid-19 och mycket annat.

2020-08-12 14:24

Uppdateringar om reserestriktioner inom EU

Reopen Europa är en hemsida som uppdateras regelbundet med information om vilka reserestriktioner som gäller inom EU.

2020-06-24 08:56

Sök stipendium hos SBTA

SBTA har sedan 2003 en Insamlingsstiftelse som delar ut stipendier till medlemmar och TRAC elever.
Mot bakgrund av den för branschen tuffa våren vill vi påminna om möjligheten att söka stipendier för kompetenshöjning inom området Travel Management.

2020-06-22 12:49

Kommentar till turbulensen i GBTA

GBTAs europeiska Business Travel Associations partners har gemensamt formulerat en kommentar till den turbulens som för närvarande råder inom GBTA i USA. CEO Scott Solombrino är arbetsbefriad under en pågående undersökning om missförhållanden rörande både racism, kvinnofientlighet och tveksamma ekonomiska förehavanden.

2020-06-17 16:57

GBTA-utbildningarna i Stockholm flyttas

De utbildningar som planerats för augusti och september i Stockholm flyttas fram. Nya datum meddelas när vi har en bättre förståelse för hur hösten/vintern ser ut.

Kommande aktiviteter
2020-12-08 10:00

SBTA Webinar | Framtidens mobilitet

Mobilitetsutmaningen är en av de absolut viktigaste frågor som världens städer står inför. Hur kan vi som jobbar med resor tillsammans driva en utveckling mot en framtida storstad som är grönare, mer hälsosam? Hör Nathalie Berthelius, Chief People & Culture Officer på Wise Group berätta om deras omtag av rese- och mötespolicy och Steinar Danielsen, Service Designer på M | Volvo Car Mobility om visionen att röra sig fritt meningsfullt och hållbart.

2021-01-12 15:00

Nordic Webinar | Time for change - Looking at the TMC pricing model

In recent years, there have been growing calls for evolution in the way TMCs price the services they offer to their corporate customers. Pricing models developed over a quarter of a century ago remain in use today, and there is now a clearly stated need to develop a new approach fit for today’s world, and one rooted in transparency, simplicity and flexibility.

2021-03-23

Nordic Business Travel Summit 2021

NBTS 2021 goes ”hybrid”. Deltagare kan välja att delta på plats, eller virtuellt. Det mesta spelas in och bli möjligt att ”see on demand” i efterhand. Programmet justeras utifrån det senaste årets händelser.  Behovet av ”best practice” och omvärldsbevakning  är större än någonsin, så se till att du deltar.

Visa alla aktiviteter
Platinumsponsorer
Guldsponsorer
Silversponsorer


SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

Användarinformation

Denna webbsida använder cookies för besöksstatistik och sessionhantering för inloggade användare.

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2020