Om SBTA

Vad är SBTA?
Det oberoende nätverket SBTA samlar köpare och leverantörer inom mötes- och resebranschen för dialog och kunskapsutbyte. SBTA skapar mervärde för medlemmarna genom bland annat utbildningar och medlemsaktiviteter – såväl regionalt som nationellt och internationellt.
Som medlem i SBTA ges Du möjligheten att påverka och vara en del av branschens framtid.

Föreningen har systerföreningar i såväl Norden som Europa och övriga världen och tar en aktiv del i det internationella samarbetet. Som medlem i SBTA (köpare) ingår medlemskap i det internationella nätverket GBTA.

Fördelar med medlemskap i SBTA

SBTA är en samlingsplats för alla som driver frågor relaterade till affärsresandet. Föreningen är ett forum som knyter samman både köpare och leverantör, skapar unika möjligheter till nätverkande och erbjuder utbildning med fokus på dagsaktuella ämnen.
Tina Johansson, Global Travel Lead, Spotify, 2022


CWT har varit medlem i SBTA och de andra Nordiska BTAs sedan länge och vi har kommit fram att medlemskapen är absolut det mest effektiva sättet att ha kontakt med marknaden, lära sig vad är nytt i industrin och träffa branschkollegor både från inköpare och leverantörer. Nätverkande är väldigt viktigt inte bara på det personliga planet men också form av kunskapsutbyte.
Kaj Genas, Senior Director Sales | Nordic Countries and Poland CWT, 2022


”Ur ett köparperspektiv ger medlemskapet i SBTA mig stora möjligheter att öka förståelsen för affärsresebranschen och det något snåriga leverantörslandskapet som omgärdar affärsresor. Detta tack vare både de regelbundna aktiviteter på relevanta teman som anordnas, men även tack vare det nätverk av leverantörer som är medlemmar i SBTA. En ökad förståelse gör att vi över tid gör bättre affärer, både ur köparens och leverantörernas perspektiv.

Eftersom jag verkar inom offentlig sektor vill jag också nämna att vi genom SBTA regelbundet får möjligheten att lyfta blicken från vår egen bubbla och få insikter om hur andra köpare tacklar utmaningar som är gemensamma oavsett privat eller offentlig sektor. Vi får också möjligheten att till en bredd av olika leverantörer beskriva de utmaningar som kan vara kopplade till just offentlig sektor och därmed kunna påverka utvecklingen i positiv riktning.”
Rickard Lundström, Kategoriansvarig, Naturvårdsverket, 2022


Att vara med i SBTA ger mig stort värde i min roll, det möjliggör erfarenhetsutbyte och ger mig ett bra perspektiv hur andra företag arbetar med viktiga och väsentlige frågor inom mitt ansvarsområde. Ett bra sätt att vara med och reflektera över aktuella frågeställningar samt trender.
Värdefull nätverksgrupp!
Cecilia Best, Travel Manager, H&M Group, 2022

Vem är medlem i SBTA?

Huvuddelen av medlemmarna är företag och organisationer från både privat och offentlig sektor som uppträder som köpare av rese- och mötestjänster. Dessa kallar vi Direkta medlemmar.

Leverantörer av rese- och mötesrelaterade tjänster är Associerade medlemmar i SBTA – exempelvis flygbolag, järnvägsbolag, resebyråer, hotell, biluthyrningsföretag, betalkortsföretag, konsulter, färjerederier med flera.

Vad är Travel & Meetings Management?

Travel & Meetings Management är att skapa förutsättningar som möjliggör att organisationens eller företagets affärsresor och möten genomförs på “bästa möjliga sätt” vid varje enskilt tillfälle. Det uppnås genom fokus på faktorer som Tid, Pengar, Säkerhet, Miljö och Medarbetarens välbefinnande. 

Vad gör en Travel & Meetings Manager (TMM)? TMM ska säkerställa att resor och möten följer den eller de policys och avtal som finns. TMM ser till att alla delar i reseprocessen stödjer företagets övergripande mål och strategier, samtidigt som den förenklar för medarbetaren och sparar såväl tid som pengar för företaget.

SBTA – Ditt nätverk inom Travel & Meetings Management

SBTA bygger ditt nätverk – Du knyter kontakter och får en större inblick i rese- och mötesindustrin. Du breddar dina kunskaper och är en aktiv del av branschen – lokalt, nationellt och internationellt!

SBTA arrangerar konferenser, utbildningar och studiebesök och ger Dig rådgivning och rekommendationer – Du får inspiration och kunskap som tryggar dina beslut i din yrkesroll!

SBTA verkar för dina intressen genom lobbyverksamhet, mediebevakning, samverkan och som remissinstans för att utveckla din bransch – Du får en bättre spelplan att verka på!

SBTA ger dig möjlighet till erfarenhetsutbyte med ett brett kontaktnät genom ett neutralt diskussionsforum – Du får ökad kunskap och ges rätt förutsättningar att tillsammans med dina
branschkollegor skapa en effektiv rese- och mötesindustri!

SBTA ger dig löpande information om branschens senaste trender – Du får de bästa råden och rekommendationerna!

SBTA fungerar som ett informationsnav – Du får tips och råd som spar tid och därmed också resurser för din organisation!

GBTA, the Global Business Travel Association, är världens främsta organisation för affärsresor och möten med huvudkontor i Washington DC och verksamhet på sex kontinenter. GBTA:s fler än 7000 medlemmar hanterar årligen globala affärsresor och möten till ett värde av över 345 miljarder dollar. GBTA och GBTA Foundation tillhandahåller utbildningar, events, forskning, lobbying och mediatjänster för ett växande globalt nätverk bestående av fler än 28000 travel professionals och 125000 aktiva kontakter. Besök gbta.org för mer information om hur affärsresor skapar ekonomisk tillväxt.SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023