Bli medlem i SBTA

Funderar Du på att bli medlem i SBTA?

Som medlem i branschorganisationen SBTA är Du med och påverkar mötes- och affärsresebranschens utveckling och framtid – vill Du göra Din röst hörd är det här rätt forum. SBTA ger dig också inspiration och tillgång till ett stort nätverk för fördjupad kunskap och erfarenhetsutbyte.

I SBTA:s regionala styrgrupper för Syd, Väst och Öst samt i de särskilda nätverken SOS – SBTA Offentlig Sektor och SGN – SBTA Global Network bedrivs den största delen av föreningens arbete och planeringen av nätverksaktiviteterna. Såväl Direkta som Associerade medlemmar är välkomna att delta i detta arbete.

Som medlem i SBTA ingår även medlemskap i det internationella nätverket GBTA! Läs mer om GBTA under fliken Om SBTA.

Två typer av medlemskap

Direkt medlemskap tecknas av företag eller organisationer som uppträder som köpare/travel managers/reseansvariga av affärsresetjänster.
Associerat medlemskap tecknas av företag som uppträder som leverantörer eller agenter inom affärsresebranschen exempelvis flygbolag, resebyråer, hotell, järnvägsbolag, biluthyrningsföretag, betalkortsföretag, färjerederier, konsulter och andra företag som uppträder som producenter på marknaden.

Dina förmåner

.

NÄTVERK & ERFARENHETSUTBYTE

SBTA – ett forum för nya affärsrelationer. Som medlem i SBTA utökar Du ditt nätverk, knyter nya kontakter och ges en större inblick i affärsresebranschen som helhet. Du breddar dina kunskaper och ges möjlighet att påverka branschen – lokalt, nationellt och internationellt. Du blir en del av en lyhörd organisation med hög kompetens som ger Dig förutsättningar att skapa en effektiv rese- och möteshantering.

PÅVERKAN

Dina intressen – föreningens sak – en röst. Föreningens lobbyverksamhet, mediebevakning, samverkan och dess funktion som remissinstans utvecklar Din bransch. Som medlem i SBTA är Du med och påverkar utbudet av reserelaterade produkter och tjänster – tillsammans med Dina kollegor för Du en dialog med leverantörsmedlemmarna. SBTA arbetar aktivt med att driva branschfrågor så att Du får en bättre spelplan att verka på.

KUNSKAP & INSPIRATION

Höj kunskapen genom att delta på SBTAs utbildningar, seminarieträffar, konferenser och medlemsaktiviteter. Rådfråga föreningen när du behöver hjälp! SBTA arrangerar medlemsaktiviteter kring aktuella ämnen och teman, relevanta för just Dig.

FAKTA, DOKUMENT OCH MALLAR

SBTA fungerar som ett informationsnav, med allt från lathundar och mallar till checklistor. Vi ger Dig tips och råd som spar tid och därmed också resurser för Din organisation. Om Du behöver rekommendationer för att trygga Dina beslut är Du varmt välkommen att kontakta vårt kontor.

BRANSCHINFORMATION

Som medlem i SBTA ver Du alltid vart Du ska vända Dig med Dina frågor. Du ingår i ett nätverk av kollegor med skiftande expertområden och med många gemensamma utmaningar. SBTA ger Dig också löpande information om branschens senaste trender så att Du får de bästa råden och rekommendationerna.

SAMHÖRIGHET

Som medlem i SBTA är Du en del av ett starkt och omfattande nätverk. De nästan 300 medlemsföretagen ger Dig ett värdefullt kontaktnät.

 
 SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023