SBTA Öst

Mandatperioder
Direkta medlemmar väljs in på två år och Associerade medlemmar på ett år. Valet är ett personval.

Direkta medlemmar behåller sin plats även om man byter arbetsgivare, så länge den nya arbetsgivaren är medlem i SBTA. För Associerade medlemmar gäller att platsen tillhör nischen (t.ex. kort, marktransport, hotell). Tillsättning sker gemensamt av hela styrgruppen. Det kan finnas möjlighet för en Direkt medlem att sitta mer än en mandatperiod.

Direkta medlemmar:                                               Mandatperiod: (kalenderår)

Madeleine Sjöblom, AFRY                                      2023-01-01 tom 2023-12-31

Laila Östregård, Accenture                                     2023-01-01 tom 2023-12-31

Associerade medlemmar:

Ulrika Johansson, teknikleverantör (Amadeus)2023-01-01 tom 2023-12-31

Annelie Falk, kortbolag (First Card)                      2023-01-01 tom 2023-12-31

Pernilla Tillas, flygbolag (Qatar)                            2023-01-01 tom 2023-12-31

Katarina Palmqvist, hotell (Scandic)                    2023-01-01 tom 2023-12-31

Sammankallande: Ulrika JohanssonSBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023