SBTA Öst

Mandatperioder

Direkta medlemmar väljs in på två år och Associerade medlemmar på ett år. Valet är ett personval.
Direkta medlemmar behåller sin plats även om man byter arbetsgivare, så länge den nya arbetsgivaren är medlem i SBTA.
För Associerade medlemmar gäller att platsen tillhör nischen (exempelvis kort, marktransport, hotell osv).

Tillsättning sker gemensamt av hela styrgruppen.
Det kan finnas möjlighet för en Direkt medlem att sitta mer än en mandatperiod.

Direkta medlemmar (uppdaterat maj 2020)
Madeleine Magnusson, ÅF – 2019-01-01 tom 2020-12-31
Laila Östregård, Accenture – 2020-01-01 tom 2021-12-31

Associerade medlemmar (uppdaterat maj 2020)
Ulrika Johansson, teknikleverantör — 2020-01-01 tom 2020-12-31 (sammankallande)
Annelie Falk, kort — 2020-01-01 tom 2020-12-31
Pernilla Tillas, flygbolag — 2020-01-01 tom 2020-12-31
Susanna Agg Eberstam, marktransport — 2020-01-01 tom 2020-12-31
Kristina Ahlfors, resebyrå — 2020-01-01 tom 2020-12-31
Katarina Palmqvist, hotell — 2020-01-01 tom 2020-12-31
Malin Hollgren, resebyrå — 2018-01-01 tom 2018-12-31SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023