SBTA Regionalt

Föreningen arbetar nationellt och är öppen för alla, oavsett var i Sverige man bor. Många av våra medlemsföretag är förlagda till storstadsregionerna StorStockholm/Mälardalen, Göteborg och Malmö vilket fått till följd att där finns regionala arbetsgrupper. Vi kallar dem SBTA Öst, SBTA Väst respektive SBTA Syd.

Alla medlemmar i SBTA är knutna till minst en av de tre regionala föreningarna.

De regionala föreningarna har egna styrgrupper som driver arbetet lokalt. Vi har som ambition att varje förening ska genomföra minst tre aktiviteter per kalenderår. Det kan vara frukostmöten, seminarier, studiebesök eller rena nätverksträffar.  Som regel är de regionala träffarna kostnadsfria för SBTAs medlemmar.

Läs mer om SBTA:s regionala nätverk genom att klicka i menyn till vänster.

Protokoll och presentationer från arrangemang genomförda av SBTA:s regionala nätverk hittar du i Dokumentbanken på Medlemssidorna.SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023