SBTA Offentlig Sektor

SBTA:s direkta medlemmar består till ca 40% av myndigheter, affärsverk, förvaltningar, universitet, landsting och kommunala organ. Denna grupp måste ta hänsyn till särskilda lagar som den privata sektorn inte är bunden av. Det kan till exempel gälla LOU (Lagen om offentlig upphandling) eller offentliga sekretessregler. SBTA har därför bildat ett särskilt nätverk som fått namnet SOS. Syftet med nätverket är att öka kunskapen om Travel & Meetings Management samt etablera ett erfarenhetsutbyte mellan organisationerna i den offentliga sektorn.

SOS träffas regelbundet och leds av en styrgrupp vars ordförande är
Rickard Lundström, Arbetsförmedlingen, rickard.lundstrom(@)arbetsformedlingen.se
Övriga styrgruppsmedlemmar är:
Anders Ericsson, Försäkringskassan
Thomas Metz, Försvarsmakten
Micke Persson, Kustbevakningen
Johanna Stertman, Scandic Hotels
Anna Ununger, American Express GBT
Ann-Charlotte Widén, SAS
Per Lundmarck, SJ

Kontakta SOS via info(@)sbta.se

logo_sbta_sosSBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

Användarinformation

Denna webbsida använder cookies för besöksstatistik och sessionhantering för inloggade användare.

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2021