SBTA Offentlig Sektor

SBTA:s direkta medlemmar består till ca 40% av myndigheter, affärsverk, förvaltningar, universitet, landsting och kommunala organ. Denna grupp måste ta hänsyn till särskilda lagar som den privata sektorn inte är bunden av. Det kan till exempel gälla LOU (Lagen om offentlig upphandling) eller offentliga sekretessregler. SBTA har därför bildat ett särskilt nätverk som fått namnet SOS. Syftet med nätverket är att öka kunskapen om Travel & Meetings Management samt etablera ett erfarenhetsutbyte mellan organisationerna i den offentliga sektorn.

SOS träffas regelbundet och leds av en styrgrupp.

Styrgruppsmedlemmar i SOS-gruppen är:
Anna Ununger, American Express GBT (Sammankallande)
Anders Ericsson, Försäkringskassan
Sandra Lukins, Statens Inköpscentral
Magda Ousi, KTH
Ewa Fridén, Tullverket
Ronnie Lundin, Polismyndigheten
Peer Gattermann, Trafikverket
Anki Gürler, Elite Hotels
Ann-Charlotte Widén, SAS
Per Lundmarck, SJ
Karin Molnö, Svenska Möten

Kontakta SOS via info(@)sbta.se

logo_sbta_sosSBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023