SBTA Kommittéer

SBTA har för närvarande tre aktiva kommittéer, en flyg-,  en hotell-  och en meetingskommitté. 

Målsättningen för kommittéerna är att:

  • bidra till utvecklingen inom branschen/av det valda området
  • utföra omvärldsbevakning inom sitt område (trender, nyheter, utveckling, utmaningar)
  • förmedla kunskap och information vidare till övriga SBTA genom tex presentationer på SBTA:s möten
  • fortlöpande hålla SBTA:s general manager informerad om vad som sker på området

Respektive kommitté leds av en ordförande, som i första hand ska vara direkt medlem. Optimal storlek på en kommitté är 8-10 personer, men det finns inga formella begränsningar. SBTA-medlem som är intresserad av att delta i kommitté-arbetet kan höra av sig till SBTA:s kontor.

Kommittéerna kommer att producera material i form av lathundar, mallar osv. Dessa kommer att läggas upp för SBTA:s medlemmar i Dokumentbanken.SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023