SBTA Global Network

SBTA Global Network kallas internt för SGN. SGN består av några av Sveriges största internationella företag, närmare bestämt 16 stycken.

Målet med SGN:s arbete är:

Att branschens intressenter skall ha en dialog med storföretagsgruppen före större strukturella förändringar avseende utbudet av produkter och tjänster så att storföretagen ges en möjlighet att påverka och förbättra produktutbud och distributionstjänster.

Detta gör vi genom att:

  • utnyttja storföretagens kompetens inom TMM-sektorn.
  • utnyttja storföretagens potential att påverka.
  • invitera affärsresebranschens intressenter till dialog.

För att delta i SGN krävs att:

  • Företaget/organisationen måste vara Direkt Medlem med Premiumpaket i SBTA.
  • Företaget/organisationen skall verka i en global marknad.
  • Företaget/organisationen bör ha en årlig inköpsvolym av affärsreserelaterade produkter och tjänster som överstiger 100 Mkr.
  • Företaget/organisationen skall ha utsett person/er som ansvarar för affärsreseprocessfrågor och som har möjlighet att engagera sig i nätverkets arbete.

Ladda ner informationsblad om SGN

logo_sbta_sgnSBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023