SBTA Global Network

SBTA Global Network kallas internt för SGN. SGN består av några av Sveriges största internationella företag, närmare bestämt 16 stycken.

Målet med SGN:s arbete är:

Att branschens intressenter skall ha en dialog med storföretagsgruppen före större strukturella förändringar avseende utbudet av produkter och tjänster så att storföretagen ges en möjlighet att påverka och förbättra produktutbud och distributionstjänster.

Detta gör vi genom att:

  • utnyttja storföretagens kompetens inom TMM-sektorn.
  • utnyttja storföretagens potential att påverka.
  • invitera affärsresebranschens intressenter till dialog.

För att delta i SGN krävs att:

  • Företaget måste vara direkt medlem i SBTA
  • Företaget måste ha en global reseomfattning.
  • Företaget bör ha en årlig köpvolym som överstiger 40 miljoner euro i produkter och tjänster relaterade till affärsresor, möten & event.
  • Företaget har en utsedd person med global kunskap om (eller utsedd till global ledare för) Travel & Meetings för att bidra till SGN:s arbete.
  • Den som företräder företaget bör vara skyldig att delta i 75 % av mötena under ett år.

    SBTA Global Network (SGN) leds av en extern resurs. Lotten Fowler, lottenfowler(@)gmail.com


SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023