Visumsamarbetet mellan EU och USA viktigt för jobben

2017-03-14

Den 2 mars antog EU-parlamentet en icke-bindande resolution vilken uppmanade EU-kommissionen att återinföra visumtvång för amerikaner som reser till Europa. Nu har parterna två månader på sig att hitta en lösning för att inte samarbetet ska avbrytas.

Diskussionen kring visum-undantaget för EU-medborgare har pågått sedan 2014, då USA inte ville godkänna Bulgariens, Kroatiens, Cyperns, Polens och Rumäniens medborgare inresa utan visum. Regelverket inom EU kräver att ”antingen godkänns alla eller ingen”, vilket skapat diskussion både inom EU och med USA. De fem länderna har tryckt på EU-parlamentet att agera solidariskt och avbryta samarbetet, medan EU-kommissionen försökt hitta en lösning som tillfredsställer partnerna. Anledningen till att EU-kommissionen tvekar är de ekonomiska och administrativa konsekvenser det skulle föra med sig.

Ett visumtvång för amerikanska medborgare skulle innebära handläggning av 10 miljoner årliga visumansökningar. Att hantera det skulle kräva stora resurser kring bemanning och infrastruktur. Det skulle även med stor sannolikhet provocera USA att skapa ett liknande visumtvång för EU-medborgare.

Ett indraget visumsamarbete skulle innebära en varaktig och negativ inverkan på affärsresor. Vilka stod för uppskattningsvis 1,2 biljoner dollar i omsättning på global nivå förra året. I en osäker global ekonomi kan detta detta drag vara ett förödande slag mot den ekonomiska tillväxten. Visumfria resor mellan regionerna skapar arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt, samtidigt som samarbetet underlättar för globala affärsresor. En nyligen genomförd studie från Oxford Economics visade att mer än 200 000 jobb kan vara i riskzonen ifall samarbetet mellan USA och EU avbryts. Detta samarbete är ett viktigt verktyg för att främja internationell handel.

SBTA, tillsammans med övriga föreningar i Europa och GBTA uppmanar starkt politiker på båda sidor att gemensamt arbeta för att hitta en lösning på denna utmaning. Vi kommer att uppmuntra våra europeiska och amerikanska ledare att söka efter en gemensam grund för att undvika att ett sådant viktigt samarbete upphör.

2017-03-14

 

 

 

 SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023