USA:s Department of Transportation fattar preliminärt beslut kring NDC

2014-05-22

Den 21 maj fattade DOT (Department of Transportation) ett preliminärt beslut om IATA:s NDC Resolution 787. NDC är en standard för hur information hanteras vid flygbokningar. SBTA har tidigare tagit upp NDC på seminarer och hemsidan. GBTA meddelar att man har förståelse för att det krävs en modern standard för att bättre tillgodose behovet av information vid shopping och bokning, men oroar sig för hur detta kan komma att påverka köparna.

GBTA:s Michael McCormick säger: ”GBTA respekterar beslutet från DOT och tror DOT förstår den komplicerade ekvationen av modern standard i relation till konsumentskyddet. Företag spenderar mer än 1,12 miljarder USD per år på affärsresor. Även om fokus i DOT:s beslut ligger på effekten för de olika intressenterna så måste konsekvenserna för företaget, som i slutändan betalar notan, mötas.”

”GBTA inser värdet av en modern standard för att leverera förbättrad information till slutanvändaren, men det är den möjliga användningen av standarden som bekymrar oss. GBTA kommer att ytterligare analysera DOT:s beslut och därefter besluta om eventuella fortsatta åtgärder. Under tiden arbetar GBTA vidare med att ta fram en frivillig ”code of conduct” för flygindustrin och fortsätta arbeta mot en gemensam lösning för hela vår industri.”

”Flygbolag som vill fortsätta bygga och jobba i en långsiktig relation med affärsresenäringen måste värdera innehållet i den frivilliga ”Code of Conduct” och försäkra sig om att den affärsmodell de väljer också stödjer principerna för ett kontrollerat reseprogram; insamling av data, transparenta priser och tillgång till allt i alla kanaler, såväl som ta hänsyn till företagets ansvar för sina resenärer.”

”GBTA kommer att forsätta diskussionerna med DOT, IATA och övriga intressenter för att påverka utfallet av den här kritiska debatten.”

SBTA agerar genom GBTA i frågan, tillsammans med övriga affärsreseföreningar i Europa. För mer information kontakta lotten.fowler (@)sbta.seSBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023