Skatteverkets rapport om Delningsekonomin klar

2016-11-02

Delningsekonomin växer. Beräkningar gjorda inom EU uppskattar de sammanlagda intäkterna inom medlemsländerna till 3,6 miljarder euro förra året. Skatteverkets utredare Rebecca Filis, som gästade SBTA:s Travel & Meetings Forum i april, har kommit fram till att befintliga skatteregler fungerar även inom delningsekonomin.

-Reglerna kan vara svåra att förstå, vilket ökar risken för att det blir fel, säger Filis. Det finns också en del svåra gränsdragningar, rörande till exempel momsplikt eller när man ska skatta för inkomst av tjänst eller som näringsidkare.

-Om delningsekonomin i hög grad tränger ut annan ekonomisk aktivitet kan skatteintäkterna minska, säger Rebecca Filis, verksamhetsutvecklare och författare till rapporten. Om den däremot tillför aktiviteter kan vi få ökade skatteintäkter. Tyvärr saknas i dag statistiskt underlag för att avgöra vilken effekt som dominerar.

Skatteverkets slutrapport Delningsekonomin 2016-10-31SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023