Senaste GBTA BTI Global Outlook 2020-2024 ute

2021-02-02

Nu har 2020 års Business Travel Index från GBTA presenterats. Rapporten är något försenad pga pandemin, vilket då inneburit att man hunnit samla mer information om hur det senaste året påverkat branschen och världsekonomin.

Business Travel Index analyserar året som gått och tittar framåt på perioden 2020-2024. Glädjande är att man förväntar sig se 2019 års volymer igen redan 2024 – på global nivå. Europa och Sverige förväntas däremot fortfarande ligga runt 8% lägre än 2019.

Rapporten går att ladda ner från SBTAs medlemssidor, Dokumentbanken/Rapporter/Prognoser och StatistikSBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023