SBTA ställer sig bakom "Möten för Tillväxt"

2013-11-08

Strategidokumentet ”Möten för tillväxt” handlar om att ge regeringen verktyg för att skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin. ”Många av Sveriges viktigaste företag, myndigheter och organisationer är medlemmar i SBTA. De är också forskningsintensiva, exportberoende och har behov av täta och regelbundna internationella kontakter bland annat för att påverka internationell lagstiftning etc. Även för dem skulle ett tydligare fokus på mötet som ett strategiskt verktyg enligt detta förslag kunna tillföra många positiva effekter”, säger Lotten Fowler.

Läs hela dokumentetSBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023