SBTA söker ny General Manager

2022-11-18

Efter mer än 10 år på posten har Lotten Fowler beslutat sig för att under våren 2023 lämna uppdraget som General Manager för SBTA (Swedish Business Travel Association). Som General Manager har Lotten i högsta grad bidragit till att SBTA utvecklats till en viktig och sammanhållande partner för aktörerna inom affärsresebranschen.

Lotten Fowler; ”Att leda SBTA har varit det roligaste jobb man kan tänka sig. Den insyn jag fått i vår spännande och roliga bransch har varit både stimulerande och utvecklande. Trots det är det nu dags för mig att kliva av. Jag hoppas att styrelsen hittar en efterträdare att leda SBTA i vår tid av förändring.”

Från styrelsen i SBTA vill vi rikta ett stort tack till Lotten för ett fantastiskt engagemang och utmärkta resultat genom åren och önskar samtidigt lycka till i framtida uppdrag.

Styrelsen har nu påbörjat arbetet med att hitta en ny General Manager som ska ta oss vidare mot visionen att SBTA ska vara den självklara strategiska partnern för våra medlemmar. Är du den vi söker? Eller känner du någon som skulle vara perfekt för uppdraget?

Ansökan och CV skickas till rekrytering@sbta.se senast 1 december.

Här finns hela annonsen att ladda ner som PDF!

Kravprofil GM SBTA

Sveriges Affärsreseförening, SBTA, är en intresseförening med syfte att skapa förutsättningar att utveckla Travel och Meetings Management i svenska företag och organisationer. Sveriges Affärsreseförening är också plattformen för en kontinuerlig dialog mellan kunden och leverantören, som bidrar till utvecklingen av framtidens hållbara affärsreseprodukter och möten. Medlemmarna består av svenska företag, myndigheter och organisationer från privat och offentlig sektor samt av aktörer med intresse i rese- och mötesbranschen. Sveriges Affärsreseförenings medlemmar företräds av en styrelse samt av en General Manager, med ansvar för föreningens verksamhet. Sveriges Affärsreseförening drivs genom föreningens helägda bolag Sveriges Affärsreseförening AB. Sveriges Affärsreseförening AB har inga anställda utan verksamheten hanteras av en General Manager genom uppdrag på årsbasis. SBTAs strategi innebär att föreningen ska vara en strategisk partner till medlemmar för dialog och kunskapsutbyte och vara ett språkrör för branschen. SBTA ska verka regionalt, nationellt samt internationellt. SBTA har fokus på affärsresor, möten, hållbarhet, teknik och andra branschgemensamma ämnen. Vår nya General Manager har uppdraget och ansvar för att verkställa föreningens uppdrag.

Dina ansvarsområden

Som General Manager ansvarar du för föreningens verksamhet i stort och smått, att vi når våra mål, hörs i debatten och får fler och nöjda medlemmar. Rollen som General Manager förväntas du driva i eget bolag. Som General Manager ska du operativt arbeta enligt vår fastställda vision och strategi samt leda utveckling av både strategin och aktiviteterna. Enligt vår vision ska SBTA vara en strategisk partner till våra medlemmar för dialog och kunskapsutbyte. Vi ska verka för hållbara resor och möten med tillhörande processer såväl inom privat näringsliv som offentlig sektor. Den visionen ska eftersträvas inom 3 strategiska områden: Värdeskapande Innehåll, vilket innebär Regelbundet informera kring bransch-specifika trender & prognoser, påverka samt förmedla information angående betydelsefulla politiska beslut och samarbeta med relevanta intressenter för anpassning av produkter, tjänster o processer Att fungera som kunskapscentrum för våra medlemmar genom exempelvis erfarenhetsutbyte, kunskapsöverföring och utveckling av TMM rollen. SBTA ska verka inom affärsresebranschen genom att fortsatt vara en Livskraftig Förening genom stark ekonomi och genom proaktivt styrelsearbete säkerställa rätt kompetenser finns för arbete inom föreningen

Mer i detalj betyder det att du:

Tillsammans med styrelsen skapa en aktivitetsplan för året som driver SBTAs verksamhet enligt den satta strategin Ansvarar för SBTAs intäkter och kostnader Säkerställa uppföljningen av aktiviteterna Tillsammans med styrelsen utmana strategin i förberedelsen av kommande årets aktivitetsplan Vidareutveckla föreningen roll som språkrör för affärsresebranschen Vidareutveckla föreningens förmåga att attrahera och rekrytera nya medlemmar Driva de strategiska frågorna både internt inom SBTA liksom mot externa intressenter Aktivt verka i diskussionen gällande nyheter som har påverkan på våra medlemmar eller deras resenärer Omvärldsbevakning och säkerställande att föreningen tar till sig av relevant information Säkerställa att branschinformation distribueras till medlemmarna på ett effektivt sätt Agera som en samlande kraft med våra systerföreningar i de andra nordiska länderna Samordna och hantera SBTAs internationella arbete som t.ex. samarbetet med GBTA Europé

Vi tror att du

Är duktig på att bygga relationer Är en driven verksamhetsutvecklare Gillar ramar och triggas av att ibland våga gå utanför ramen Gillar att jobba självständigt men förstår och utnyttjar samtidigt teamets styrkor

Dina kvalifikationer

Dokumenterad erfarenhet av självständiga yrkesroller Dokumenterad erfarenhet av att ansvara för en verksamhetsbudget Dokumenterad erfarenhet från kund- eller leverantörsrelationer Mycket god förmåga att utrycka sig väl i tal och skrift Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och tror att för rätt person innebär rollen fantastiska möjligheter till ett roligt och stimulerande arbete. Din ansökan och CV skickar du till rekrytering@sbta.se senast 1 december. Intervjuer kommer att påbörjas under vecka 49SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2022