SBTA medgrundare till ny förening i Europa

2022-02-24

PRESS RELEASE 24.02.22

Tretton nationella affärsreseföreningar i Europa har grundat ”European Network of Business Travel Associations” (BT4Europe) med målet att ge köpare av affärsresor och -möten en starkare röst i Europa. BT4Europe kommer att ha sin bas i Bryssel.

Miljoner européer reser årligen i tjänsten, tusentals arbetstillfällen har skapats och behövs för att serva tjänsteresandet. I alla europeiska länder utgör tjänsteresorna en betydande del av våra ekonomier och våra samhällen. Fram till nu har företag och myndigheter, stora konsumenter av resor och möten, inte haft en gemensam stark röst som kan lyfta deras frågor och representera dem på europeisk nivå.

BT4Europe avser att vara bryggan mellan de nationella medlemsföreningarna och politiska beslutsfattare i Europa. Överst på agendan står återhämtningen av affärsresandet efter pandemin, frågan om hur vi gör resandet mer hållbart samt främjandet av digitala processer inom affärsresandet.

Grundare av BT4Europe är ABTA (Österrike), AEGVE (Spanien), AITMM (Italien), AFTM (Frankrike), ASTM (Schweiz), BATM (Belgien), CORTAS (Nederländerna), DBTA (Danmark), FBTA (Finland), NATM (Nederländerna), NBTA (Norge), SBTA (Sverige) och VDR (Tyskland). Förhoppningen är att BT4Europe kommer växa med fler medlemmar och partners.

”Pandemin satte ljuset på avsaknaden av en stark röst som tillvaratar affärsresenärernas och branschens intressen. Ambitionen är öka förståelsen om, och kunskapen för, vad affärsresesektorn betyder för Europa.” säger Lotten Fowler, General Manager för SBTA och nyligen vald Board Director i BT4Europe.

För mer information om European Network of Business Travel Associations/BT4Europe vänligen kontakta mail@bt4europe.comSBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023