SBTA-kommitté levererar rapport kring SMM

2016-12-05

SBTA’s Meetings kommitté levererar en rapport, eller mall, för hur ett företag kan arbeta strategiskt med möten. Mallen innehåller beskrivningar om hur man kommer igång, vilka frågor som är viktiga att ställa sig och bra citat från rese- och mötesansvariga som tagit fatt i frågan.

Rapporten ligger på SBTA:s medlemssidor, i Dokumentbanken, under rubriken Mallar.

2016-11-15SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023