SBTA i samarbete med Fly Green Fund

2023-08-11

Tillsammans med Fly Green Fund är SBTA med och driver på flygets gröna omstart.

Ingen kan göra allt, men vi på SBTA har startat ett par initiativ för att förenkla att klimatreducera flygresor och främja produktion av Sustainable Aviation Fuel (SAF). Genom att välja fossilfritt flygbränsle minskar du flygets utsläpp och driver på omställningen.

Vad är Fly Green Fund?

Fly Green Fund är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera flygresans klimatavtryck genom köp av  biobränsle. Vid sidan av att köpet av  biobränslet bidrar till en direkt koldioxidreduktion från inom flygsektorn, är målet att öka efterfrågan på biobränsle och att bidra till en storskalig bränsleproduktion i Norden. På så sätt bidrar Fly Green Fund till att Sverige och Norden driver utvecklingen av biobränsle och därmed minskar flygtrafikens klimatavtryck.

Hur stor är flygets klimatpåverkan?

Flyget stod 2019 (före pandemin) globalt sett för cirka 2,4 procent av människans årliga koldioxidutsläpp. Den totala klimatpåverkan bedöms kunna motsvara upp till 3,5  procent av människans klimatpåverkan på grund av effekten av vissa utsläpp på hög höjd (läs mer om höghöjdseffekter under ”Hur hanterar flyget höghöjdseffekten?”). Flyget stod 2019 för 5 procent av Sveriges territoriella växthusgasutsläpp (koldioxidekvivalenter) varav inrikesflyget stod för motsvarade 0,9 procent (Naturvårdsverket, Biojetutredningen). Utsläppen räknas utifrån mängden flygbränsle som tankas i Sverige och omfattar därmed i princip allt inrikesflyg och avgående internationellt flyg. 

Vad framställs hållbara flygbränslen (SAF) av?

Kravet är att hållbara flygbränslen t.ex. bioflygbränslen ska produceras av råvaror som inte konkurrerar med matproduktion eller är skadliga för miljön. Exempel på råvaror kan vara alger, skogsavfall, hushållsavfall, slakteriavfall, camelina eller koldioxid och vatten (s.k. elektrobränslen).

Läs mer om Fly Green Fund här: 

Samarbetet med Fly Green Fund har skapat reaktioner från branschen och andra. De flesta bekräftar ett bra initiativ och hejar på, andra vill utmana data och statistik och en del tycker att vi borde lägga ner allt flygresande från och med nu.

Det är just det som är meningen med vårt arbete på SBTA.

Vi skapar opinion, debatt och synliggör vårt arbete för en bättre framtid inom affärsresandet. Vi tror definitivt på att framtiden kommer inkludera alla färdsätt i kombination med varandra för att optimera hur vi transporterar oss och alla produkter som vi konsumerar. Men, vi måste skynda på att göra det mer hållbart. Varje steg framåt mot mindre utsläpp är rätt. Alla krafter att inkludera ny teknik, fossilfria alternativ, möjliggöra kombinationer mellan färdsätt och förenkla för företag och privatpersoner att göra ett bättre val är att gå i rätt riktning. På SBTA och BT4Europe och GBTA | Europe pressar vi EU kommissionen att skynda på och lagstifta och öka möjligheterna för en snabbare förändring. Med ditt medlemskap i SBTA är du också med och förbättrar för vår framtid.SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023