Medlemsenkät bland SBTA:s direkta medlemmar

2014-05-13

I april 2014 genomfördes en enkätundersökning bland SBTA:s direkta medlemmar (Travel Managers och reseansvariga). Enkäten ligger nu i sin helhet på medlemssidorna för den som vill läsa mer.

Du hittar enkäten i Dokumentbanken, under rubriken Rapporter från 2014.SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023