Kommentar från Card Payment Sweden ang nya regler om kundautentisering SCA

2019-10-11

Nu finns kommentarer från Card Payment Sweden ang nya regler om kundautentisering SCA på medlemssidorna under Industry Affairs.

Under Industry Affairs hittar du också alltid den senaste Key Issue Table från GBTA, som beskriver GBTA:s pågående påverkansarbete.

 SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023