Privacy Shield/Schrems II domen från EU

2020-09-30

EU domstolen fattade i somras ett beslut som ogiltigförklarade beslutet vilket ligger till grund för Privacy Shield-avtalet. Avtalet som har fungerat som en skyddsmekanism för personuppgifter när de överförs från EU till USA. Det här har rest en massa frågeställningar, som nu diskuteras både nationellt och inom EU. SBTA arbetar tillsammans med övriga europeiska affärsreseföreningar för att få klarhet i hur det ska tolkas, hur vi ska arbeta framöver och vad som sker härnäst. Ett webinar om ämnet planeras och inbjudan kommer skickas ut.

Här hittar du information från Datainspektionen, om hur Schrems II-domen påverkar överföringar till tredje land:
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/tredjelandsoverforing/sa-har-paverkar-schrems-ii-domen-overforingar-till-tredje-land/

Europeiska dataskyddsstyrelsens frågor och svar efter Schrems II (inte bara resefrågor). Frequently asked questions on the judgement of the Court of Justice of the European Union in Case C311/18 – Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Ltd and Maximillian Schrems.
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_en

 SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023