Europeiskt visum ökar säkerhet och stärker gränser

2017-10-04

I slutet av augusti formulerade medlemmarna i European Parliament’s Committee on Budget sin ståndpunkt kring European Travel Information and Authorisation System (ETIAS).

Committee on Home Affairs är ansvariga för frågan och medlemmarna där förväntas anta sin rapport inom kort.Att stärka våra gränser och förstärka säkerheten inom EU är av högsta prioritet och GBTA välkomnar en snabb och smidig implementering av ETIAS.

Däremot menar vi att BUDG Committees förslag om en höjning av ETIAS avgiften från 5 till 10 EUR är ett godtyckligt beslut. ETIAS bör täcka sina egna kostnader och inte användas för att generera extra intäkter eller lägga extra kostnader på resenärer och företag.

Avgiften på 5 EUR fastlades som en rimlig nivå efter en ingående feasibility study som publicerades i november 2016.

För att läsa hela rapporten från GBTA, klicka här!SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023