Bli en Travel Manager Superhero!

2023-03-07

2015/2016 gjorde SBTA en stor genomlysning av Travel Manager rollen, där vi tittade på vad som skulle krävas av en TM i framtiden.

Nu har vår systerförening ITM i Storbritannien gjort en motsvarande undersökning som bekräftar mycket av det vi sa då! Pandemin har förstärkt och skyndat på en utveckling mot en mer komplicerad och strategisk roll. Den som vill stärka sin position och bli en ”superhero” har nu alla möjligheter att göra så!

Läs mer om Travel Managers roll här!SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023