Avslutade förhandlingar om miljötillstånd för Arlanda

2014-10-17

Huvudförhandlingarna i Mark- och Miljööverdomstolen avseende ett nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda airport har avslutats.  I korthet handlar förhandlingarna om två separata utmaningar;

I dag gällande miljötillstånd säger att Swedavia ska använda en inflygningsteknik som undviker Upplands Väsby senast 1 januari 2018, vilket leder till att Swedavia inte kan upprätthålla den kapacitet som efterfrågas. På sikt äventyras så många som var fjärde resenär vid flygplatsen om de nuvarande inflygningarna över Upplands Väsby inte får fortsätta. Varje förändring i användningen av flygvägar och inflygningsprocedurer måste resultera i en bibehållen eller ökad flygsäkerhet.

Utöver inflygningsvägar har villkor kopplade till bullerexponering hanterats under de tre dagar huvudförhandlingen pågick. Swedavias övergripande inställning är att det av samhället beslutade riktvärdet om 70 dB(A) ska gälla även för Stockholm Arlanda Airport. Den tidigare prövningen i Mark- och Miljödomstolen resulterade i en begränsning till 65 dB(A) och i den prövningen som nu ägt rum krävde bland annat Naturvårdsverket att 60 dB(A) ska gälla.  Swedavia menar att om man frångår riktvärdet riskeras dels kapaciteten vid Stockholm Arlanda Airport och dels möjligheten till bebyggelse i flygplatsens närområde.

Mark- och Miljööverdomstolen kommer att meddela dom i målet den 21 november 2014.SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023