SBTA | Should I Stay or Should I Go?

Plats: Webinar
Datum: 2022-08-30 14:00
Slutdatum: 2022-08-30 15:30
Organisation: SBTA Offentlig Sektor | SOS
Mer information: Klicka här

Syftet med webinaret är att belysa trenderna kring digitala möten i myndigheter, nu när nya arbetsrutiner etableras i kölvattnet av Covid-19 pandemin. Ett särskilt fokus ligger på hur vi fattar beslut runt valet av lämplig mötesform – när är det lämpligast att välja ett digitalt, hybrid eller fysiskt möte?

Vi får även en uppdatering från Kammarkollegiet om hur Statens Inköpscentral tar höjd för den här utvecklingen i framtida ramavtal.


Peter Arnfalk är lärare och forskare på Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet. Han har en doktorsexamen i industriell miljöekonomi och har forskat och arbetat i bl.a. USA och Japan. Hans huvudsakliga intresseområde är hållbarhetseffekter av olika digitala tillämpningar, med ett särskilt fokus på transportkonsekvenser.  Han har drivit och varit engagerad i projekt för bl.a EU-kommissionen, olika FN-organ, Nordiska ministerrådet, Regeringskansliet och ett stort antal svenska myndigheter. Han har i över 10 år anlitats som expertstöd i frågor om digitala möten i Trafikverkets REMM där över 90 myndigheter ingår.SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

Användarinformation

Denna webbsida använder cookies för besöksstatistik och sessionhantering för inloggade användare.

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2022