E-learning

SBTA:s eLearning utbildning Travel and Meetings Management

Utbildningen riktar sig till den som vill få ökad förståelse om Travel och Meetings management. Kursen är på svenska och bygger på 7 kapitel; Inledning, Travel & Meetings Management, Kommunikationskulturer, Mötes- och Reseprocessen, Internt nätverk, Externt nätverk, Samspel och Marknadskrafter.

Utbildningen passar utmärkt inte bara för TMM utan även för den som arbetar som säljare eller KAM i leverantörsledet! Kursinnehållet har levererats av SBTA:s senior advisor och långvariga kursledare, Cathrine Lundberg på CMM Consulting AB och bygger i mångt och mycket på hennes tidigare ”fysiska kurser”.
Kursavgiften är 1200 kr exkl moms och ger tillgång till programmet under 30 dagar.

Anmäl dig via den här länken!

Nedanstående e-learning utbildning är skapad av Ezector Solutions, en partner till SBTA. SBTA står inte för innehållet i, eller försäljning av utbildningarna i fråga utan förmedlar bara länken nedan.

Travel Security Awareness

Many companies are expanding their business outside their home market and as a result, traveling becomes a necessity.This means that you as a traveler need to reduce your vulnerability by taking some precautionary measures in order to ensure that you are safe when you travel.

Our Travel Security Awareness course includes general advice that will help you prepare for your trip. It also provides you with information about how to act quickly, should an incident happen while you are traveling abroad. The cost is SEK 500.

Click here to see a demo from the course.

Please contact Anja Mihoubi on am@ezector.com to get access to the course.SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023