E-learning

SBTA:s eLearning utbildning Travel and Meetings Management

Utbildningen riktar sig till den som vill få ökad förståelse om Travel och Meetings management. Kursen är på svenska och bygger på 7 kapitel; Inledning, Travel & Meetings Management, Kommunikationskulturer, Mötes- och Reseprocessen, Internt nätverk, Externt nätverk, Samspel och Marknadskrafter.

Utbildningen passar utmärkt inte bara för TMM utan även för den som arbetar som säljare eller KAM i leverantörsledet! Kursinnehållet har levererats av SBTA:s senior advisor och långvariga kursledare, Cathrine Lundberg på CMM Consulting AB och bygger i mångt och mycket på hennes tidigare ”fysiska kurser”.
Kursavgiften är 1200 kr exkl moms och ger tillgång till programmet under 30 dagar.

Anmäl dig via den här länken!

Nedanstående e-learning utbildningar är skapade av Ezector Solutions, en partner till SBTA. SBTA står inte för innehållet i, eller försäljning av utbildningarna i fråga utan förmedlar bara länkarna nedan.

Travel Security Awareness

Many companies are expanding their business outside their home market and as a result, traveling becomes a necessity.This means that you as a traveler need to reduce your vulnerability by taking some precautionary measures in order to ensure that you are safe when you travel.

Our Travel Security Awareness course includes general advice that will help you prepare for your trip. It also provides you with information about how to act quickly, should an incident happen while you are traveling abroad. The price is SEK 600,-.

Click on the link to see a demo from the 2-module course:

http://www.ezectorkurser.dk/Demos/sbtaTrvlSec/index.html

 

Female Traveler

In this course, you will get an idea of the risks that might be greater in certain areas of the world, if you are a female traveler.

The course touches upon the risk assessments you should make, your packing and the dress code in the country you visit, and more importantly what you should avoid doing, in order to keep safe.

The course also contains a few dilemmas. The price is SEK 450,-.

Click on the link to see a demo from the course:

http://www.ezectorkurser.dk/Demos/sbtaFemaleTrvl/index.html 

 

Cultural Intelligence

If you are used to traveling abroad you have met other cultures and people, and you have most likely wondered at some point about the differences between other cultures and your own.

This course is based on research and LIVING INSTITUTE’s extensive business experience. It gives you an insight to why we behave in different ways all depending on the country/area we come from. The course is interactive and contains videos and exercises. The price is SEK 875,-.

Click on the link to see a demo from the course:

http://www.ezectorkurser.dk/Demos/sbtaCulturalAwa/index.html

 

Please contact Anja Mihoubi on am@ezector.com to get access to the courses.SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

Användarinformation

Denna webbsida använder cookies för besöksstatistik och sessionhantering för inloggade användare.

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2022