Statliga ramavtalet för stora konferenser - information och dialog med Statens Inköpscentral

Location: Quality Hotel Globe, Stockholm
Date: 2016-04-28 13:30
End date: 2016-04-28 16:00
Organization: SBTA

Statens Inköpscentral – Kammarkollegiet – informerar om det Statliga ramavtalet för stora konferenser som trädde i kraft vid årsskiftet.

Många frågor har uppstått kring implementering av avtalet och Statens Inköpscentral finns därför på plats för att reda ut begreppen och besvara frågor från publiken. Lars Bredberg, Rådgivare Statlig Upphandling, agerar moderator.

SBTA:s medlemmar verksamma inom offentlig sektor är hjärtligt välkomna, tillsammans med Associerade medlemmar med koppling till konferenser; dvs konferensleverantörer, mötesbyråer och bokningstjänster.

SBTA bjuder på eftermiddagsfika under seminariet.

Anmäl dig här!SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023