SBTA | SGN | Globala Network Meeting i Göteborg

Location: Volvo Cars - Göteborg
Date: 2023-05-23
Organization: SBTA SGN | Global Networks
More information: Click here
SBTA Global Network kallas internt för SGN. SGN består av några av Sveriges största internationella företag. 

Målet med SGN:s arbete är att branschens intressenter skall ha en dialog med storföretagsgruppen före större strukturella förändringar avseende utbudet av produkter och tjänster så att storföretagen ges en möjlighet att påverka och förbättra produktutbud och distributionstjänster.

Nästa möte med SGN gruppen är i Göteborg 23 maj 2023.
SBTA, avser att aktivt vara med och lyssna in, men underliggande bedömer vi att det finns oerhört starka krafter inom denna grupp för att påverka, förändra och skapa för framtidens affärsresande, påverka infrastruktur, regelverk och få leverantörer att aktivt lyssna till behoven, kraven och innovativa idéer.SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023