SBTA Öst | Hållbarhet och Hotell

Location: Downtown Camper och The Roots
Date: 2023-04-25 08:00
End date: 2023-04-25 10:00
Organization: SBTA Öst

Hållbarhetsrapportering för hotell är en utmaning för de flesta och bristen på global standard gör det svårt att jämföra hotell med varandra. Vilka initiativ pågår inom hotellsektorn för att göra det lättare för omvärlden att mäta och rapportera t ex utsläpp?

En agenda kommer att presenteras inom kort, men vi kommer att få höra från både Choice Hotels och Amadeus samt ha tid till ”bikupa” / diskussioner kring vilka behoven är.

Länk kommer snart.SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023