SBTA Öst - Hållbarhet i fokus, på jobbet och hemma

Location: Blique by Nobis, Gävlegatan 18, Stockholm
Date: 2020-01-27 15:00
End date: 2020-01-27 17:00
Organization: SBTA Öst
More information: Click here

SBTA Öst bjuder in till ett inspirationsseminarium med Hållbarhet i fokus, på jobbet och hemma.

Vi kommer först att få höra från Naturvårdsverket som pratar under rubriken;  Att mötas – resa eller inte resa, det är frågan.
”Med utgångspunkt i förordningskrav och processen för tjänsteresor kommer vi att beskriva olika vägval myndigheter står inför i olika steg, från miljöpolicyns inriktning till att en resa är genomförd. Vi berättar både om vad Naturvårdsverket gör för att minska utsläppen av koldioxid från tjänsteresor och lyfter lärande exempel från andra myndigheter. Dessutom får ni ta del av trender i staten utifrån miljöledningsmyndigheternas årliga rapporteringar.”

Därefter lämnar vi jobbet och tar ett personligt perspektiv. OneTonneFuture, del av ett helägt dotterbolag till Vattenfall, har utvecklat digitala verktyg att arbeta med hållbarhet utifrån sig själv, sitt eget klimatavtryck, familjens och/eller jobbet. Vad gör det för skillnad egentligen att välja tunnelbanan framför bilen eller halloumi framför köttet?

Agenda:

15.00 – 15.30 Fika, registrering och nätverkande
15.30 – 16.00 Naturvårdsverket
16.00 – 16.45 OneTonneFuture
16.45 – 17.00 Q&A med reflektioner
17.00 Hotellvisning för de som önskar

Anmäl dig här!


Talare 

Peter Holmgrene
VD Klimatum AB
Tidigare utvecklingschef på Vattenfall Norden med ansvar för att ta fram nya hållbara produkter och tjänster. Peter arbetar nu som VD på Vattenfalls dotterbolaget Klimatum. Huvudfokus i bolaget är den digitala klimattjänsten OneTonneFuture men uppdraget är även att bygga upp flera omkringliggande tjänster och produkter inom området hållbarhet och klimat.

Emma Fryksmark
Miljösamordnare på Naturvårdsverket
I arbetet ingår bl.a. att utredning myndighetens betydande miljöpåverkan, föreslå mål och åtgärder samt följa upp och rapportera hur det går. Stort fokus ligger på att genomföra åtgärder för att minska Naturvårdsverkets direkta miljöpåverkan, bl.a. att minska utsläppen från resor och ställa miljökrav i samband med konferenser.


Jannica Häggbom
Naturvårdsverket, samordnar arbetet inom miljöledning i staten.
I arbetet ingår att vägleda myndigheter som omfattas av kraven i miljöledningsförordningen samt att årligen redovisa till regeringen en sammanställning av hur det går för myndigheterna, bl.a. omfattningen av koldioxidutsläpp och miljökrav i upphandling.

 SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023