SBTA Offentlig Sektor - Rätt e-stöd

Location: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
Date: 2014-02-10 09:30
End date: 2014-02-10 15:30
Organization: SBTA

SBTA Offentlig Sektor, även kallat SOS, bjuder in till seminarium under rubriken ”Rätt e-stöd sparar mycket tid och pengar – men hur kommer vi dit?”

Program:

09.30–10.00 Registrering, kaffe och samtal med kolleger om förväntningar på dagen

10.00–10.15 Rätt e-stöd sparar mycket tid och pengar – men hur kommer vi dit?
Cathrine Lundberg, CMM Consulting är moderator för dagen och börjar med att reda ut begreppen; allt i från självbokning till vad ett ”end-to-end-system” är.

De goda exemplen:

10.15–10.45 MSB:s ”resa” – Hur och varför införde vi ett heltäckande elektroniskt reseprocesstöd och vad blev resultatet? Carina Pettersson, resesamordnare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

10.45–11.00 Reflektioner runt borden – utmaningar och möjligheter

11.00–11.15 Bensträckare

11.15–11.45 Sandviks ”resa” – Från behovsanalys till implementering av ”end-to-end-systemet” KDS. Stina Engelborg har även bakgrund som upphandlare av resebyråtjänster inom den offentliga sektorn. Stina Engelborg, Sandvik AB

11.45–12.00 Reflektioner runt borden – utmaningar och möjligheter

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.45 Rätt e-stöd – utmaningar och möjligheter
Elektroniska inköpsprocesser i staten. Kan ESV stötta statliga myndigheter som vill införa e-handel kopplat till resande? Mats Goffhé, Projektledare för e-handel i staten, Ekonomistyrningsverket
Hur kan ett betalsystem effektivisera inköpsprocessen av resor och administration? Björn Wallgren, Riksgälden

13.45–14.00 Reflektioner runt borden – utmaningar och möjligheter

14.00–14.30 Amadeus Scandinavia berättar om den senaste utvecklingen inom självbokningsområdet. Amadeus kommer att prata om den kommande produkten on-line/off-line-Convergence och sin nyligen lanserade bokningsapp. Kommer denna utveckling att underlätta införandet av och höja utnyttjandet av självbokning? Ulrika Johansson, Commercial Account Manger, Amadeus Scandinavia

14.30–14.45 Kaffepaus

14.45–15.00 Hur kan man upphandla elektroniskt systemstöd i offentlig upphandling?
Via en egen systemupphandling eller via en resebyråupphandling, vad är för- och nackdelarna? Vad säger LOU? Björn Bergström, Inköpare Riksbanken och Ordförande i SOI, Sveriges Offentliga Inköpare

15.00–15.30 Avslutningsdiskussion
Cathrine Lundberg leder ett avslutande samtal mellan de medverkande talarna om möjligheter och hinder som offentliga organisationer har vid ett fortsatt införande av elektroniskt systemstöd.

 

Seminariet kostar 475 SEK exkl moms.  Klicka på länken för anmälan.  Bjud gärna med kollegor som kan ha intresse av frågan – även om de inte annars går på SBTA:s seminarier!

Ladda ner programmet som pdf

logo_sbta_sosSBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023