I juni 2023 redovisade Naturvårdsverket ett regeringsuppdrag i syfte att analysera och föreslå hur arbetet med minskade utsläpp från myndigheternas resor och transporter kan utvecklas för att minska utsläppen. Under detta webinar presenterar Naturvårdverket sina förslag och delar med sig av de insikter man skaffat sig under arbetet med regeringsuppdraget. Uppdraget omfattade tre delområden:

  • Skärpta krav på myndigheter att minska utsläppen
  • Upphandling som ett sätt att främja utsläppsminskningar
  • Intern klimatväxling
Presentatörer
Mats Björsell
Klimatanalysenheten – miljöekonom och jobbar med klimatstyrmedel på transportområdet, däribland flyg.
Björn Pettersson
Miljömålsenheten – jobbar bland annat med vägledning och
rapportering avseende miljöledning i statliga myndigheter.
Rickard Lundström
Inköpsenheten – jobbar som kategoriledare med ansvar för att utveckla det strategiska inköpsarbetet på Naturvårdsverket.