Hållbart tjänsteresande - SBTA Offentlig sektor

Location: Radisson Blu Waterfront Hotel
Date: 2019-01-28 10:00
End date: 2019-01-28 16:00
Organization: SBTA Offentlig Sektor (SOS)
More information: Click here

”Hållbart tjänsteresande – ett seminarium med fokus på miljömål och CO2 utsläpp” är temat för vårens seminarium för Offentlig sektor. Hur ser staten/regeringen på det offentliga Sveriges bidrag kopplat till beslutade hållbarhetsmål? Hur tänker man runt styrning för att nå målen? Miljöredovisning till Naturvårdsverket – vad är syftet, hur används den och hur kan den förenklas/förbättras? Hållbarhet och CO2 inom områdena hotell och konferens – hur jobbar man med frågorna, hur mäter man idag och hur hitta gemensam standard för mätning/uppföljning framöver?  Hur ser utvecklingen ut kopplat till nya drivmedel inom transportsektorn och nya mobilitetslösningar som minskar CO2 utsläpp? Praktiska exempel på hur man inom sin organisation (privat och/eller offentligt) konkret jobbar för att minska CO2 utsläpp kopplat till tjänsteresor. Hur arbetar Kammarkollegiet med miljömål kopplat till sina upphandlingar av statliga ramavtal?

Seminariet är öppet för reseansvariga inom Offentlig sektor (både medlemmar och övriga är välkomna, mot en deltagaravgift) samt för leverantörer som arbetar mot Offentlig sektor. Klicka här för att komma till anmälan. 

Programstart kl 10.00 och avslut cirka 16.00. Lunch och fika ingår.

Seminariet är kostnadsfritt för SBTA:s Premium-medlemmar. För övriga tas en avgift ut. 595 kr ex moms för Associerade medlemmar (leverantörer) och Direkta medlemmar med Grund- eller Utbildningspaket. 995 kr ex moms för ”ej medlemmar”. 


Agenda

09.30-10.00
Registrering och ankomstfika

10.00-10.10
Inledning

10.10-11.00
Styrning för att nå Sveriges miljömål och agenda 2030
Regeringskansliet

11.00-11.45
Miljöredovisningen till Naturvårdsverket – bakgrund, syfte och användningsområde

Naturvårdsverket

11.45 – 12.45
Lunch 

12.45-13.15
Hållbarhet och miljöaspekter kopplat till upphandling av de statliga ramavtalen

Kammarkollegiet

13.15-13.45
Hur arbetar man inom hotell och konferensbranschen med miljöaspekter, CO2 utsläpp och nyckeltal för uppföljning

Radisson Hotels

13.45-14.15
Hur går tankarna i flygbranschen kopplat till utmaningarna att minska CO2 utsläppen från flygresor

SAS

14.15-14.45
Mingelfika

14.45-15.15
Forskning och utveckling kopplat till hållbar energi och energieffektiviseringar inom transportsektorn
Energimyndigheten

15.15-15.45
Konkreta exempel på hur man internt inom sin organisation jobbar för att minska CO2 utsläpp kopplat till tjänsteresor

15.45-16.00
Avslutning

 

 

 

 SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023