Amadeus Corporate Travel Network, Nordic

Location: Clarion Airport Hotel, Helsinki, Finland
Date: 2017-10-05
End date: 2017-10-06
Organization: Amadeus i samarbete med de nordiska BTA

SBTA:s direkta medlemmar har sedan 2012, tillsammans med Travel Managers från andra nordiska länder, blivit bjudna till Amadeus Corporate Travel Network. I höst kommer temat att vara ”how to stay relevant in today’s rapidly changing environment”. Inbjudan har skickats direkt till SBTA:s direkta medlemmar.

Mötet börjar på torsdagen den 5 okt kl 10.30 och avslutas på fredagen den 6 okt kl 14.00

 SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023