Alla pratar Miljö, vad görs egentligen?

Location: Sheraton Hotel, Stockholm
Date: 2016-12-12 13:30
End date: 2016-12-12 18:00
Organization: SBTA

Agenda Hållbarhetssem 12dec16

SBTA:s 3 kommittéer presenterar ett seminarium kring Hållbarhetsrapportering. Bjud med företagets Hållbarhetsansvarig!! Seminariet börjar efter lunch och avslutas med ett glögg-mingel.Kort beskrivet ser dagen ut så här;

Program:
13.00-13.30     Registrering och mingel

Vill du veta mer om de som presenterar? Klicka här

Därefter presenteras dagens program, följt av en kort sammanfattning och beskrivning av den nya EU-lagen kring hållbarhetsrapportering och hur den kommer påverka oss.
Återkoppling på enkätundersökningen som genomfördes i början av september månad kring hur SBTA:s medlemsföretag rapporterar Hållbarhet.
Vilka olika hållbarhets-certifieringar finns det? Hur kan man rapportera Hållbarhet? Var får du hjälp?
Några olika företag delar med sig av hur de rapporterar Hållbarhet, både Miljöpåverkan och påverkan på People och Profit. Hör bland annat hur Scania och Skanska arbetar och få med dig konkreta förslag på KPI’er.

17.00-18.00     Avslut med glöggmingel!

Deltagaravgift 290 kr inkl moms.

Anmäl dig här!SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023