Avgifter 2024

Årsavgiften består av en fast medlemsavgift samt en serviceavgift som är momsbelagd och avdragsgill.  Medlems- och serviceavgiften är knuten till företaget/organisationen som tecknar medlemskapet. Avgiften debiteras per kalenderår. Uppsägning av medlemskapet ska göras skriftligen innan årsskiftet, annars förlängs det automatiskt med ytterligare ett år.

Två typer av Medlemskap

Direkt Medlemskap

Tecknas av företag eller organisationer som uppträder som köpare/travel managers/reseansvariga av affärsresetjänster.

Associerat Medlemskap

Tecknas av företag som uppträder som leverantörer eller agenter inom affärsresebranschen som uppträder som producenter på marknaden.


Direkt medlemskap

Medlemsavgift för Direkt medlemskap (köpare/travel managers/rese- och mötesansvariga) 2024

  • Medlemskap – 5700 kr


Associerat medlemskap

Medlemsavgift för Associerat medlemskap (leverantörer) 2024

Årsavgiften är fördelad på:
– medlemsavgift  400 kr
– serviceavgift baserad på antal anställda i företaget/koncernen enligt följande:

 1 – 3 anställda   5 900 kr Gäller endast bolag med huvudsäte i Sverige.
 1 – 25 anställda  10 800 kr 
 26 – 200 anställda 13 300 kr 
 > 200 anställda 15 300 kr 

Moms tillkommer på serviceavgiften

Klicka här för att läsa mer om vad som ingår i medlemskapet och för att få ovanstående information i PDF-format.

Extra adress

Gäller endast leverantörer. Ingen kostnad utgår för extra adress för Direkta medlemmar.
Mot en extra serviceavgift om 1200 kr exkl moms per år och adress kan ytterligare medarbetare i medlemsföretaget registreras som mottagare av information från såväl den nationella föreningen som från de regionala avdelningarna och nätverken i SBTA. Som extra adress får du också eget login till SBTA:s medlemssidor på hemsidan.SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

User information

This webpage uses cookies for analytics and session handling for logged in users

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2023