Introduktionskurs Travel & Meetings Management

För aktuella kurser se kalender på startsidan.

Introduktionskursen riktar sig till dig som ska driva och utveckla företagets eller organisationens affärsresor och möten. Efter kursen ska du kunna identifiera alla delar av mötes- och reseprocessen, kartlägga interna ansvarsområden och ansvarsgränser samt förstå samspelet mellan branschens olika aktörer. Målet är att snabbt uppnå en effektiv och rationell hantering av företagets affärsresor och möten. Kursen ger en bra grund för ditt Travel & Meetings Management och tillhandahåller verktyg som du kan använda praktiskt i din verksamhet.

Varje introduktionskurs i Travel and Management anpassas till de anmälda deltagarna för att maximera lärande och effekt.

Innehåll dag 1

Travel Management – vad menar vi med det?
Genomgång av TM-checklistan som ger kontroll över arbetet En Travel Managers interna förankring och nätverk
Att kartlägga
– kostnader
– resmönster
– regelverk
– rutiner
– informationsflöden
– resebyråns roll
– leverantörens roll
– befintliga process- och systemstöd

Innehåll dag 2

Att se behoven
– analysera resultaten av kartläggningen
Att prioritera och agera
– rangordna behoven
– sätta mål
– upprätta en åtgärdslista
Att följa upp

Framgångsfaktorer – vad krävs för att nå målen?

Ladda ner pdf med mer info om kursen

SBTA - Swedish Business Travel Association

Tegnérgatan 39, SE-111 61 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

Användarinformation

Denna webbsida använder cookies för besöksstatistik och sessionhantering för inloggade användare.

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2017