SBTA Offentlig Sektor

SBTA:s direkta medlemmar består till ca 40% av myndigheter, affärsverk, förvaltningar, universitet, landsting och kommunala organ. Denna grupp måste ta hänsyn till särskilda lagar som den privata sektorn inte är bunden av. Det kan till exempel gälla LOU (Lagen om offentlig upphandling) eller offentliga sekretessregler. SBTA har därför bildat ett särskilt nätverk som fått namnet SOS. Syftet med nätverket är att öka kunskapen om Travel & Meetings Management samt etablera ett erfarenhetsutbyte mellan organisationerna i den offentliga sektorn.

SOS träffas regelbundet och leds av en styrgrupp vars ordförande är
Rickard Lundström, Arbetsförmedlingen, rickard.lundstrom(@)arbetsformedlingen.se

logo_sbta_sos

 

SBTA - Swedish Business Travel Association

Tegnérgatan 39, SE-111 61 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

Användarinformation

Denna webbsida använder cookies för besöksstatistik och sessionhantering för inloggade användare.

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2017