SBTA Mentorprogram

Vem får mentor?

Ny direkt medlem i SBTA som så önskar

Vem är mentor?

Mentor bör matchas utifrån den nya medlemmens behov och erfarenhet

Styrelsens medlemmar i första hand, men även andra som önskar (tex SGN, SOS..)

SBTA:s GM hanterar tilldelning av mentor i samråd med styrelsen

Mentors roll

Ge support och vägledning genom att dela erfarenheter och kunskap.

Coacha och ge feedback

Nätverk

Adeptens roll

Ta kontakt med mentor och boka tid i förväg för möte eller längre samtal

 Viktigt att tänka på

Mentor och ny medlem bör vara matchade avseende:

  • Funktion; privat/offentlig, heltid TM/deltid TM etc.
  • Geografi; öst, väst, syd

Tidsbegränsat?

Antal ggr eller tid, men viktigt att klargöra att det är begränsat. Förslag 6-12 månader.SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

Användarinformation

Denna webbsida använder cookies för besöksstatistik och sessionhantering för inloggade användare.

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2018