Avgifter

Årsavgiften består av en fast medlemsavgift om 300 kr för samtliga medlemmar och en serviceavgift som är momsbelagd och avdragsgill.  Medlems- och serviceavgiften är knuten till företaget/organisationen som tecknar medlemskapet. Avgiften debiteras per kalenderår.
Uppsägning av medlemskapet ska göras skriftligen innan årsskiftet, annars förlängs det automatiskt med ytterligare ett år.

Medlemsavgift för Direkt medlemskap (köpare) 2018 – 50% rabatt på serviceavgiften efter 1/7

Årsavgiften är 5 200 kr och fördelad på:
– medlemsavgift  300 kr
– serviceavgift   4 900 kr
Moms tillkommer på serviceavgiften

Medlemsavgift för Direkt medlemskap (köpare) 2019

Från och med 2019 erbjuds flera medlemspaket. Välj det som passar ert företags behov bäst. Klicka här för att läsa mer om Medlemsavgifter2019!

Medlemsavgift för Associerat medlemskap (leverantörer) 2018 – 50% rabatt på serviceavgiften efter 1/7

Årsavgiften är fördelad på:
– medlemsavgift  300 kr
– serviceavgift baserad på antal anställda i företaget/koncernen enligt följande:

 1 – 3 anställda    5 500 kr  Gäller endast bolag med huvudsäte i Sverige.
 1 – 25 anställda   10 400 kr
 26 – 200 anställda  12 900 kr
 > 200 anställda  14 900 kr

Moms tillkommer på serviceavgiften

Extra adress

Gäller endast leverantörer fr o m 1 jan 2017. Ingen kostnad utgår för extra adress för Direkta medlemmar.
Mot en extra serviceavgift om 1200 kr exkl moms per år och adress kan ytterligare medarbetare i medlemsföretaget registreras som mottagare av information från såväl den nationella föreningen som från de regionala avdelningarna och nätverken i SBTA. Som extra adress får du också eget login till SBTA:s medlemssidor på hemsidan.SBTA - Swedish Business Travel Association

Box 807, SE-101 36 STOCKHOLM

 +46 (0)8 410 800 92  info@sbta.se

Användarinformation

Denna webbsida använder cookies för besöksstatistik och sessionhantering för inloggade användare.

Copyright © SBTA - Swedish Business Travel Association 2013-2018